REGISTAR PREPORUČENIH KBT PSIHOTERAPEUTA U BIH

Registar preporučenih kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini je dio projekta FIND A THERAPIST - projekta formiranja registra kognitivno-bihejvioralnih terapeuta na evropskom nivou.

Pročitajte više...

Zatvorite

Registar preporučenih kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini je dio projekta FIND A THERAPIST - projekta formiranja registra kognitivno-bihejvioralnih terapeuta na evropskom nivou.

Psihoterapija u Bosni i Hercegovini je formalno i zakonski neregulisana oblast. To praktično znači da bukvalno svaka osoba (bez relevantnog dodiplomskog profesionalnog obrazovanja, poslijediplomskog treninga za primjenu psiholoških tretmana i praktičnog psihoterapijskog iskustva pod supervizijom) može da se predstvalja kao psihoterapeut, što dalje u praktičnom smislu znači da su ljudi kojima je potrebna psihološka pomoć, formalno i zakonski nezaštićeni od šarlatanizma (pretenzije na ona znanja i vještine koje se ne posjeduju) u oblasti psihoterapije.

Prema informacijama kojim raspolaže Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), ni na evropskom nivou ne postoji zvanično tijelo koje reguliše psihoterapiju u Evropskoj uniji, niti postoji zakonska legislativa koja reguliše primjenu psiholoških terapija ili osigurava kvalitet onoga što se nudi kao psihoterapija.

U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama na Balkanu, zabilježena je pojava da se pojedinci koji su završili jednodnevni ili višednevni psihoterapijski seminar, ili prvi ili drugi nivo treninga (edukacije, obuke) iz psihoterapije, u javnosti predstavljaju kao kvalifikovani ili "sertifikovani" psihoterapeuti. To je analogno tome da se pojedinci koji su položili jedan ili dva ispita, ili prvu ili drugu godinu nekog studija (npr. psihologije ili medicine) u javnosti predstavljaju kao kvalifikovani ili diplomirani profesionalci (npr. psiholozi ili ljekari).

Jedan od napora koji strukovna udruženja psihoterapeuta u Evropi ulažu s ciljem zaštite klijenata/pacijenata od šaralatnizma u oblasti psihoterapije, jeste javno objavljivanje registara kvalifikovanih profesionalaca, da bi ljudi kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška mogli da stupe u kontakt sa kvalifikovanim stručnjacima koji su završili odgovarajuće visokoškolsko obrazovanje i stekli potrebne kvalifikacije iz psihologije ili medicine, a zatim nastavili dodatno stučno usavršavanje i trening za primjenu psiholoških tretmana pod supervizijom kvalifikovanih supervizora.

Neki od preporučenih profesionalaca u ovom Registru kvalifikovani su za samostalnu primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije (odnosno zadovoljavaju trening standarde propisane od strane BHUKBT i EABCT), dok su neki kvalifikovani za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije pod mentorskom supervizijom (odnosno na završnom su nivou procesa zadovoljavanja trening standarda propisanih od strane BHUKBT i EABCT). U Registru se nalaze informacije o nivou kvalifikovanosti pojedinačnih profesionalaca, njihovim supervizorima i užim specijalnostima (uže specijalnosti ne isključuju kompetentnost za tretman drugih vrsta psiholoških problema), kao i kontakt informacije za zakazivanje termina za kognitivno-bihejvioralnu terapiju.

Cijene tretmana mogu varirati u zavisnosti od kliničkog iskustva, nivoa ekspertize i kvalifikovanosti za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. U skladu sa zakonom, profesionalci koji naplaćuju svoje usluge imaju obavezu da izdaju račun za svaku naplaćenu uslugu, a u Republici Srpskoj, u skladu sa Članom 63. Zakona o fiskalnim kasama, obavezno je izdavanje fiskalnog računa bez obzira da li to klijent zahtijeva. Svi profesionalaci iz ovog Registra dužni su da se pridržavaju Kodeksa prakse i etike Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, kao i entitetskih i državnih zakona. BHUKBT ne preuzima odgovornost za štetu nanešenu nestručnim sprovođenjem psihološkog tretmana od strane psihologa, psihijatara ili drugih osoba koje ne zadovoljavaju propisane trening standarde, ne obavljaju svoju praksu pod supervizijom kvalifikovanih supervizora i ne nalaze se u ovom Registru.

"Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju od 2002. godine kontinuirano djeluje u pravcu promovisanja najviših profesionalnih i etičkih standarda u primjeni kognitivno-bihejvioralne terapije sa klijentima/pacijentima."

Preuzmite dokument: "Šta je potrebno za upis u Registar?"

BANJA LUKA

Ime i prezime: Branislava Popović
Kvalifikovan za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom
Specijalnosti: Napadi panike, OKP, anksioznost, depresija, kontrola besa, stres, bračne i ljubavne krize, seksualni poremećaji, poremećaji ishrane, rad sa decom i adolescentima
Supervizori: Igor Krnetić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Doktor psihologije
Kontakt informacije: Psihološko savjetovalište "Ipostasis"
Srpskih Pilota 30
Telefon: 065/190-075
E-mail: brankilica@gmail.com
Web: www.ipostasis.com
Zakazivanje termina: Od 8 do 19 časova

Ime i prezime: Igor Krnetić
Kvalifikovan za: Samostalnu primjenu KBT
Superviziranje kognitivno-bihejvioralnih terapeuta
Specijalnosti: Napadi panike, Anksioznost, Depresija, Stres menadžmet, Kontrola bijesa, Poremećaji ličnosti, Supervizija profesionalaca
Supervizori: Zorica Marić i Jezdimir Zdravković
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Doktor psihologije
Kontakt informacije: Privatna praksa „Psihološko savjetovanje Krnetić“
Kralja Petra II 45
78000 Banja Luka
Telefon: 065/560-512
E-mail: krnetic@blic.net
Psihoterapija: www.krnetic.com
Trening za profesionalce: www.centarzakbt.org
Zakazivanje termina: Radnim danima od 10 do 13 i od 15 do 20 časova

Ime i prezime: Milica Pavlović Petković
Kvalifikovana za: Samostalnu primjenu KBT
Specijalnosti: Napadi panike, Anksioznost, Opsesivno-kompulzivni premećaj, Depresija, Seksualni poremećaji, Bračni problemi, Stres menadžmet, Kontrola bijesa, Neasertivnost, Poremećaji ishrane, Somatske tegobe, Poremećaji ovisnosti, KBT za djecu i adolescente.
Supervizor: Igor Krnetić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije:

Psihološko savjetovalište "Ipostasis"
Srpskih Pilota 30
Telefon: 065/660-679
E-mail: milicatrance@yahoo.com
Web: www.ipostasis.com

Zakazivanje termina: Radnim danima od 8 do 20 časova

Ime i prezime: Tamara Ivanović
Kvalifikovana za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom
Specijalnosti: depresija, anksioznost, stres, socijalne fobije, neasertivnost, posttraumatska i postoperativna stanja, hronična bol
Supervizor: Igor Krnetić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije:

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka, Banja Slatina
Telefon: 065/607-132
E-mail: tamarai81@yahoo.com
Web: www.zotovicbl.com

Zakazivanje termina: Radnim danima od 8 do 15 časova

DOBOJ

Ime i prezime: Anita Mitrović
Kvalifikovana za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom
Specijalnosti: Anksiozni poremećaji, depresija, somatske tegobe, poremećaji ishrane, poremećaji spavanja, seksualni poremćaji
Supervizor: Igor Krnetić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije: Zdravstvena ustanova Polymed, Doboj
Psihijatrijska bolnica Jakeš, Modriča
Telefon: 066/231-378, 065/297-001, 070/310-476
E-mail: anitaplivcevic@yahoo.com
Zakazivanje termina: Radnim danima od 8 do 16 časova

GRAČANICA

Ime i prezime: Medin Hodžić
Kvalifikovana za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom
Specijalnosti: Anksiozni i depresivni poremećaji
Supervizor: Igor Krnetić
Bazična profesija: Medicina
Zvanje: Specijalista psihijatrije
Kontakt informacije: Savjetovalište za KBT, Gračanica
Telefon: 061/168-686
E-mail: medin.h@bih.net.ba
Zakazivanje termina: Radnim danima od 17 do 20 časova

PRIJEDOR

Ime i prezime: Slađana Radaković
Kvalifikovana za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom
Specijalnosti: Anksiozni poremećaji i depresivni poremećaji
Supervizor: Igor Krnetić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije:

Fondacija za obrazovanje, razvoj i socijalnu zaštitu djece - Sigurna kuća, Prijedor
Vožda Karađorđa 1
Telefon: 065/187-840; 052/241-860.
E-mail: sladja_radakovic@yahoo.com

Zakazivanje termina: Radnim danima od 8 do 15 časova

SARAJEVO

Ime i prezime: Diana Riđić
Kvalifikovana za: Samostalnu primjenu KBT

Specijalnosti:

Anksioznost, panični poremećaji, depresija,problemi povezani s teškoćama u učenju
Supervizor: Nada Anić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije: Domino Udruzenje za psihološku pomoć, procjenu i savjetovanje
Olimpijska 20, Sarajevo
Telefon: 061/351-742
E-mail: dridjic@yahoo.com
Zakazivanje termina: Radnim danima od 15 do 20 časova

Ime i prezime: Džejna Ćapin
Kvalifikovana za: Superviziranje kognitivno-bihejvioralnih terapeuta

Specijalnosti:

Anksioznost, depresija, OCD
Supervizor: Ivanka Živčić-Bećirević
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije: Psihološko savjetovalište
Trg Zavnobiha 2, Sarajevo
Telefon: 062/385-254
E-mail: dzejnacapin@gmail.com
Web: www.psihoterapija.ba
Zakazivanje termina: Radnim danima od 8 do 15 časova

Ime i prezime: Sandra Muratović
Kvalifikovana za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom

Specijalnosti:

Anksioznost, depresija, nisko samopoštovanje, poremećaji ishrane
Supervizor: Ivanka Živčić-Bećirević
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Magistrica psihologije
Kontakt informacije: SOD "ABC"
Derviša Numića 8, Sarajevo
Telefon: 061/212-288 
E-mail: sandra@psiholoskosavjetovaliste.ba
Web: www.psiholoskosavjetovaliste.ba
Zakazivanje termina: Svakim danom od 17 do 20 časova

TESLIĆ

Ime i prezime: Danka Mihajlović
Kvalifikovana za: Primjenu KBT pod mentorskom supervizijom
Specijalnosti: Anksioznost, depresija
Supervizori: Igor Krnetić
Bazična profesija: Psihologija
Zvanje: Diplomirani psiholog
Kontakt informacije: Dom zdravlja "Sveti Sava", Teslić
Telefon: 065/688-588
E-mail: mihajlovicdanka@hotmail.com
Zakazivanje termina: Radnim danima od 8 do 15 časova