NOVOSTI

Objavljen je program VI kongresa psihologa Bosne i Hercegovine savezdpbih.ba/

Pozivam vas na dva simpozijuma iz KBT koji će se održati u okviru kongresa.

Simpozijumi iz KBT neće biti usmjereni na prezentacije teorijskih postavki i teorijskih istraživanja, već će biti usmjereni na praksu, odnosno sastojaće se od prikaza i konceptualizacije slučajeva, toka tretmana i evaluacije ishoda tretmana.

Prvi simpozijum održaće se prvi dan kongresa, u četvrtak 11.4.2019. od 12:00 do 13:30 u glavnoj kongresnoj sali. U okviru ovog simpozijuma biće prikazane četiri studije slučaja REBT i/ili ACT tretmana anksioznih i depresivnih stanja.

Drugi simpozijum održaće se drugi dan kongresa, u petak 12.4.2019. od 11:00 do 12:30 takođe u glavnoj kongresnoj sali. U okviru ovog simpozijuma biće prikazane četiri studije slučaja KBT-a adolescenata sa različitim psihološkim poteškoćama. Tematski sadržaji simpozijuma sa rezimeima studija slučaja nalaze se u prilogu.
... See MoreSee Less

Učitaj više novosti