AKREDITACIJA

Akreditacija je na našim prostorima relativno nov i nepoznat pojam. Odnosi se na postupak kojim odgovarajuća strukovna organizacija ocjenjuje i potvrđuje da profesionalac ili profesionalna ustanova zadovoljava unaprijed definisane standarde.

Za razliku od licenciranja (koje je obavezno i odnosi se na minimalne uslove koje Vladino tijelo propisuje za bavljenje određenom djelatnošću), akreditacija je dobrovoljna i odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke koji se ne traže zakonom, već ih postavljaju Vladina ili nevladina strukovna organizacija s ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

AKREDITACIJA KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNIH TERAPEUTA I SUPERVIZORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kad je u pitanju kognitivno-bihejvioralna terapija, licenciranje se odnosi na zadovoljavanje zakonskih regulativa koje se odnose na bavljenje bazičnim profesijama (kao što su psihologija ili medicina/psihijatrija), sertifkovanje se odnosi na zadovoljavanje trening standarda kroz formalne programe treninga (obuke, edukovanja) za KBT, dok se akreditacija odnosi na zadovoljavanje akreditacionih standarda kroz kontinuirano stručno usavršavanje u oblasti KBT.

Cilj akreditacije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta i supervizora je dodjeljivanje sertifikata o akreditaciji i titule “Akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeut” i “Akreditovani kognitivno-bihejvioralni supervizor” profesionalcima koji ispunjavaju akreditacione standarde koje preporučuje Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), čime se javnosti, klijentima i institucijama garantuje:

  • da su akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeuti i supervizori priznati kao kompetentni profesionalci koji su posvećeni dostizanju najviših stručnih i etičkih standarda kroz kontinuirano usavršavanje u oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije,
  • da javnost, klijenti i institucije koje se bave mentalnim zdravljem na lokalnom i međunarodnom nivou, mogu da identifikuju kompetentne kognitivno-bihejvioralne terapeute i supervizore u bilo kojem dijelu Evrope.

EABCT sertifikat o akreditaciji – ukoliko kognitivno-bihejvioralni terapeut (član BHUKBT) želi podnijeti i zahtjev za izdavanje sertifikata o akreditaciji od strane EABCT, cijena izdavanja i izrade sertifikata o akreditaciji je 60 KM (za više informacija molimo da se obratite na email: office@kbt.ba).

PREUZMITE DOKUMENTE ZA KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNE TERAPEUTE:

Akreditaciona shema za kognitivno-bihejvioralne terapeute iz Bosne i Hercegovine

Aplikacioni formular za akreditaciju kognitivno-bihejvioralnih terapeuta iz Bosne i Hercegovine

Aplikacioni formular za reakreditaciju kognitivno-bihejvioralnih terapeuta iz Bosne i Hercegovine

PREUZMITE DOKUMENTE ZA KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNE SUPERVIZORE:

Akreditaciona shema za kognitivno-bihejvioralne supervizore iz Bosne i Hercegovine

Aplikacioni formular za akreditaciju kognitivno-bihejvioralnih supervizora iz Bosne i Hercegovine

Aplikacioni formular za reakreditaciju kognitivno-bihejvioralnih supervizora iz Bosne i Hercegovine

Shopping Basket