KODEKS PRAKSE I ETIKE

UVOD

Ovaj kodeks koristi se za utvrđivanje i održavanje standarda prakse i etike za praktičare kognitivno-bihejvioralne terapije u Bosni i Hercegovini, kao i za informisanje i zaštitu klijenata koji traže usluge psihoterapije i savjetovanja.

KODEKS

 • Praktičari bi trebali da rade tako da promovišu autonomiju i dobrobit klijenta, te da očuvaju dostojanstvo klijenta i održe poštovanje prema njemu/njoj.
 • Ugovaranje psihoterapije ili savjetovanja bi trebalo da obuhvata jasne granice i uslove odnosa unutar psihoterapijske ili savjetodavne seanse.
 • Sve informacije koje se pružaju klijentu moraju tačno da odražavaju prirodu KBT-a, kao i kvalifikacije i trening praktičara.
 • Klijenti se moraju obavezno obavijestiti u slučaju da se vodi zapisnik o seansi ili da se seansa snima, kao i o tome koji stepen pristupa toj evidenciji imaju sami klijenti i drugi.
 • Praktičari bi trebali da prate i identifikuju sopstvene mogućnosti i granice kompetentnosti putem aktivnosti kao što je stručna savjetodavna i konsultativna podrška, supervizija nad seansama, kao i kroz povratne informacije klijenata.
 • Praktičari su obavezni da održe visok stepen ličnih i profesionalnih standarda, kao i da prate sopstvenu efektivnost u psihoterapiji ili savjetovanju.
 • Praktičari ne smiju vršiti praksu bez redovne savjetodavne i konsultativne podrške i supervizije.
 • Praktičari su obavezni da obavljaju praksu u skladu sa zakonom.
 • Uslovi povjerljivosti prema klijentu se trebaju jasno objasniti klijentu prilikom davanja informacija prije seanse ili u toku početka tretmana.
 • Povjerljivost prema klijentu se strogo poštuje, te se može prekršiti samo uz odobrenje klijenta u izuzetnim okolnostima. Ovo kršenje bi se trebalo ograničiti na davanje samo osnovnih informacija koje su u skladu sa datom situacijom.
 • Praktičari koji koriste podatke o klijentu za studije slučaja, istraživanja, publikacije i u ostale svrhe bi prije svega trebali da traže odobrenje od klijenta nakon što mu se jasno objasne uslovi korištenja tih podataka. Pored toga, od suštinskog je značaja da se identitet klijenta zaštiti na način da se ne može prepoznati u javnosti.
 • Klijentima se mora jasno objasniti procedura za ulaganje žalbi, u slučaju da ne budu zadovoljni kompetentnošću praktičara, kao i njegovim/njenim ponašanjem ili bilo kojim drugim aspektima unutar odnosa klijent-praktičar.

Dodatak

Ovaj kodeks pruža samo minimalan okvir za usmjeravanje praktičara, te ga BHUKBT može prema potrebi revidirati ili izmijeniti.

28.12.2009.