KAKO DO ČLANSTVA U BHUKBT?

Članom BHUKBT postaje se uplatom članarine i slanjem ispunjene pristupnice na e-mail office@kbt.ba (stari članovi samo uplaćuju članarinu za tekuću godinu najkasnije do 15. septembra; ukoliko ne uplate članarinu do navedenog roka, brišu se iz registra članova).

Novi rok za plaćanje članarine je 15. septembar tekuće godine. Članovi koji su uredno uplatili članarinu do 1.marta 2022. su u obavezi da plate novu članarinu do 15. septembra 2023. godine.

Visina godišnje članarine iznosi 40 KM, a za punopravne članove 80 KM. Uplate članarine vrše se na žiro-račun BHUKBT. Na uplatnici treba navesti sledeće podatke:

Svrha doznake: godišnja članarina
Primalac: BiH udruženje za KBT
Račun primaoca: 5550070020513429

Pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Svi članovi BHUKBT koji uplate članarinu za tekuću godinu imaju pravo prisustva na Skupštini, diskutovanja i iznošenja prijedloga u skladu sa dnevnim redom Skupštine, kao i predlaganja tačaka dnevnog reda Skupštine. Najmanje sedam dana prije Skupštine dobijaju u pisanoj formi pripremljene prijedloge koji su planirani za usvajanje na Skupštini, tako da se mogu pripremiti za diskutovanje, predlaganje dopuna i izmjena prijedloga. Takođe, svi članovi mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda prije održavanja Skupštine (slanjem prijedloga u pisanoj formi na email office@kbt.ba) ili na početku Skupštine.

Članovi udruženja obavezni su da se pridržavaju Kodeksa prakse i etike BHUKBT.