KAKO DO ČLANSTVA U BHUKBT?

Članom BHUKBT postaje se uplatom članarine i slanjem ispunjene pristupnice na e-mail office@kbt.ba (stari članovi samo uplaćuju članarinu za tekuću godinu najkasnije do 1. marta; ukoliko ne uplate članarinu do navedenog roka, brišu se iz registra članova).

Visina godišnje članarine iznosi 40 KM, a za punopravne članove 80 KM. Uplate članarine vrše se na žiro-račun BHUKBT. Na uplatnici treba navesti sledeće podatke:

Svrha doznake: godišnja članarina
Primalac: BiH udruženje za KBT
Račun primaoca: 5550070020513429

Pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Svi članovi BHUKBT koji uplate članarinu za tekuću godinu imaju pravo prisustva na Skupštini, diskutovanja i iznošenja prijedloga u skladu sa dnevnim redom Skupštine, kao i predlaganja tačaka dnevnog reda Skupštine. Najmanje sedam dana prije Skupštine dobijaju u pisanoj formi pripremljene prijedloge koji su planirani za usvajanje na Skupštini, tako da se mogu pripremiti za diskutovanje, predlaganje dopuna i izmjena prijedloga. Takođe, svi članovi mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda prije održavanja Skupštine (slanjem prijedloga u pisanoj formi na email office@kbt.ba) ili na početku Skupštine.

Članovi udruženja obavezni su da se pridržavaju Kodeksa prakse i etike BHUKBT.