ŠTA JE POTREBNO ZA UPIS U REGISTAR?

Registar kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini predstavlja online listu preporučenih kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini preko koje klijenti kojima je potrebna stručna psihološka pomoć i institucije koje se bave mentalnim zdravljem na lokalnom i međunarodnom nivou, mogu da pronađu kognitivno-bihejvioralne terapeute u Bosni i Hercegovini.

Registar se nalazi na internet prezentaciji BHUKBT pod linkom Registar terapeuta i direktno je povezan sa listom preporučenih terapeuta koja se nalazi na internet prezentaciji EABCT pod linkom FIND A THERAPIST.

Za upis u registar potrebno je:

1. popunjen online formular za upis u registar

 • obratite nam se na office@kbt.ba da vam pošaljemo link za formular

2. pravo na primjenu KBT – samostalno ili pod mentorskom supervizijom

 • kopija sertifikata o kvalifikovanosti za KBT
 • ili potvrda mentora/trenera/supervizora o kontinuiranoj superviziji u sklopu formalnog treninga za KBT

3. zaposlenje – na određeno, neodređeno ili honorano

 • potvrda poslodavca sa adresom i kontakt telefonom, u kojoj se jasno navodi da u opis radnog mjesta kandidata spada bavljenje savjetodavnim i/ili psihoterapijskim radom sa klijentima/pacijentima
 • za rad na određeno ili honorarno potrebno je da poslodavac u potvrdi navede period zaposlenja

4. preporuka trenutnog supervizora

 • obrazac za preporuku će BHUKBT poslati supervizoru kojeg je kandidat naveo u aplikaciji; tačka 4 o proceduri reakreditacije: period od zadnje supervizije kod navedenog supervizora ne smije biti veći od godinu dana, vidjeti http://www.kbt.ba/Download/BHUKBT_akreditaciona_shema.pdf

5. preporuka drugog supervizora ili kolege koji je upoznat sa radom kandidata

 • obrazac za preporuku će BHUKBT poslati supervizoru ili kolegi kojeg je kandidat naveo u aplikaciji; za drugog supervizora vrijedi isti kriterijum kao pod 4, a ukoliko se radi o kolegi/nici, potrebno je da on/a uz preporuku dostave dokaz o kvalifikovanosti za primjenu KBT – samostalno ili pod mentorskom supervizijom:
  • kopiju sertifikata o kvalifikovanosti za KBT
  • ili potvrdu mentora/trenera/supervizora o kontinuiranoj superviziji u sklopu formalnog treninga za KBT

6. članstvo u BHUKBT koje podrazumijeva obavezu ponašanja u skladu sa Kodeksom prakse i etike. Kako do članstva u BHUKBT pročitajte ovdje.

Preporučujemo da prije nego što pošaljete aplikaciju za upis u Registar razgovarate sa Vašim supervizorima, odnosno profesionalnim kolegom, o njihovom pristanku da Vas preporuče za upis u Registar.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na office@kbt.ba